hellenic engineers cooperative

SUBLIDECOR 700 SUBLIBAG 3X10

Σύστημα μηχανημάτων υψηλής απόδοσης για την απομίμηση ξύλου (ξυλί) και μαρμάρου σε προφίλ κορνίζες και φύλλα αλουμινίου, με την μέθοδο της Σουμπλιχρωμίας.
Μέρος μιας Γραμμής από τρία μηχανήματα:
1) Την αυτόματη μηχανή σακουλοποίησης ultra sonic των προφίλ με συγκολλητική Sublidecor AUTO US WELD 700
2) Το κυρίως μηχάνημα με το φορείο φόρτωσης των προφίλ και φύλλων αλουμινίων Sublidecor 700 Sublibag 3x10
3) Tο κοπτικό μηχάνημα ρόλων φιλμ θερμομεταφοράς Sublidecor TGT 1700

 ΚΥΡΊΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ:
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ-ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 120 ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΝ ΩΡΑ.
Αποτελείται από:
Τον φούρνο εκτύπωσης ως συνημμένο σχέδιο με αερολέβητα και καυστήρα των 200.000 Χλθμδων/’ωρα, διβάθμιο.  
2 Βαντιλατέρ ανακυκλοφορίας τιυ θερμού αέρα των 9000 κ.μ/ωρα ο καθένας και ισχύ 3 κιλοβάτ στους 50 κύκλους, 380 βολτ. Ροη αέρα κατα μήκος μέσω 20 συνολικά ανοιγμάτων ρυθμιζόμενων ώστε να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη ροή και ομοιομορφία θερμοκρασίας + ή – το πολύ 3 βαθμών Κελσίου στο χώρο του φούρνου.
Το Φορείο προώθησης των προφίλ στον φούρνο, κινούμενο μέσω ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενων γραμμικων οδηγων υψηλής τεχνολογίας, για την διαδικασία εκτύπωσης με την εφαρμογή κενού απ’ευθείας στο φιλμ θερμομεταφοράς με την βοήθεια αντλίας κενού. Το φόρτωμα στο φορείο γίνεται σε 3 τελάρα. Το ένα ψήνεται  ενώ τα άλλα έξω να φορτώνονται.

Έτσι υπάρχουν 3 τελάρα εφαρμογής κενού για επτάμετρα προφίλ. Δυνατότητα ρύθμισης της κατά μήκος απόστασης των κεφαλών εφαρμογής κενού, ώστε να είναι δυνατή η φόρτωση κοντύτερων προφιλ, έως κατ’ελάχιστον 0,5 μέτρων. Σε κάθε τελάρο, εκ των 2 σταθμών, ο εξωτερικός φέρει Μηχανικό σύστημα  κινήσεως – τανύσεως κεφαλών εφαρμογής κενου με ελατήριο διαδρομής 100 χιλ και προστασία Κέβλαρ για τον κύλινδρο στερέωσης της σακούλας, ώστε να μην καίγονται οι χειριστές.
Οι σακούλες τανύζονται πριν εφαρμοστεί το κενό με την βοήθεια των ως άνω ελατηρίων συγκεντρικά με την κίνηση και μηχανισμού ταχείας τάνυσης και μικρής κίνησης των χεριών των χειριστών.

Βλέπε συνημμένο ως άνω σχέδιο γενικής διάταξης.

Διαδικασία φόρτωσης – εκφόρτωσης των προφίλ:
Στους σταθμούς φορτώσεως στις θέσεις 5 και 6 οι σακούλες με τα προφίλ φορτώνονται στα 10 ζεύγη κεφαλών εφαρμογής κενού του τελάρου του κενού εξασφαλιζόμενου από την αντλία κενού του σταθμού φορτώσεως ΑΚΣΦ (αντλία κενού σταθμών φορτώσεως).
Με το πέρας της φόρτωσης το τελάρο προωθείται αυτόματα στην θέση διασταύρωσης 3 αφού εν το μεταξύ το «ψημένο» τελάρο βρίσκεται στην θέση 4, έχοντας περάσει μέσω της θέσης 3.
Στην συνέχει το φορτωμένο τελάρο προωθείται αυτόματα στην θέση 2 μέσω της θέσης  3 ως προαναφέρθηκε. Εκεί γίνεται χειροκίνητα το πέρασμα από το κενό της ΑΚΣΦ στην Αντλία κενού του Φορείου ΑΚΦ (Αντλία Κενού Φορείου).
Στην συνέχεια το φορείο προωθείται αυτόματα προς τον Φούρνο, ενώ οι χειριστές συνεχίζουν να φορτώνουν στις θέσεις 5 και 6.
Και ο κύκλος επαναλαμβάνεται.

Διακίνηση ελεγχόμενη από PLC τερματικούς διακόπτες και φωτοκύτταρα.
Αριθμός τελάρων για 10 προφίλ το καθένα: Τρία (3)
Αριθμός Τραπεζιών διακίνησης με σύστημα σταθερής τροχιάς: Τέσσαρα (4)
Αριθμός αντλιών κενού: Τρία (3)
Ηλεκτροκίνητη διακίνηση των τελλάρων κατά μήκος του Φούρνου, εγκάρσια εκτός φούρνου και κατά μήκος παράλληλα εκτός Φούρνου.
Έλεγχος από PLC Siemens S7.
Αντίστοιχα Ηλεκτρολογικά Υλικά ΤΕΛΕΜΕΚΑΝΙΚ
Σύνδεση Κενού μέσω ταχυσυνδέσμων στις θέσης 5,6 και 2.
Αυτόματη μέτρηση Θερμοκρασίας προφίλ με σταθερό Σύστημα Υπερύθρου Ακτινοβολίας.
Αριθμός Αισθητηρίων θερμοκρασίας:2, ήτοι 1 Υπερύθρων σταθερό και για τα 3 τελάρα και ένα τύπου Κ για την πλατφόρμα φύλλων στην άλλη πλευρά του Φούρνου. 

Ο χρόνος παραμονής στο Φούρνο εξαρτάται από την εντολή αισθητήριου μετάλλου που είναι τοποθετημένο πάνω σε κομμάτι προφίλ Αλουμινίου στερεωμένου σε κατάλληλο σημείο του Φορείου αντιπροσωπευτικού της Θερμοκρασίας των προφίλ προς κατεργασία.
Έτσι το Φορείο βγαίνει από τον Φούρνο αυτόματα μόλις συμπληρωθεί ο προεπιλεγμένος χρόνος στον πίνακα χειρισμού, π.χ. 1 λεπτό αφού η θερμοκρασία μετάλλου των προφίλ φθάσει τους 200 βαθμούς Κελσίου.

Εξάρτημα εφαρμογής κενού για Φύλλα από την άλλη πλευρά του Φούρνου, με αντλία κενού ηλεκτρική ισχύος 2,5 Ίππων, ώστε να μην χρειάζεται διακοπή της λειτουργίας για προφίλ και χωρίς καθυστερήσεις για αλλαγή και τοποθέτηση ειδικού εξαρτήματος διακόσμησης για φύλλα, νέου τύπου, με πλάκα διαστάσεων 2400 x 1200 χιλ, φύλλο – τσόχες Κέβλαρ και μεμβράνη από σιλικονούχο λάστιχο. Έτσι δεν χρειάζεται καμία διαδικασία και καθυστέρηση για την παραγωγή φύλλων σε ξυλί, όπως μέχρι σήμερα. 
Πλατφόρμα-Φορείο επί τροχιών για την εισαγωγή του Εξαρτήματος στον Φούρνο από την πίσω πλευρά. Πρόωση Χειροκίνητη, πολύ εύκολη.

- Ηλεκτρολογικός πίνακας που περιλαμβάνει και Χειριστήριο αυτόματου ελέγχου και οργάνων ασφαλείας κινήσεων. 

- Συνολική εγκατεστημένη ισχύς Κινητήρων: 12 Κιλοβάτ (380 βολτ, 3 φ, 50 κύκλοι)

 

ΣΗΜΕΡΑ, ΤΟ ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΞΥΛΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ.