hellenic engineers cooperative

αρχιτεκτονικός σχεδιασμός | έργα

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στον τομέα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού εκπονούμε υψηλής ποιότητας αρχιτεκτονικές μελέτες για ιδιωτικά κτιριακά έργα. Έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε το πλήρες «πακέτο» συνδυασμού μελέτης και έκδοσης πολεοδομικής αδείας. Σε πλήρη συνεργασία με τον ιδιοκτήτη-εργοδότη προσεγγίζουμε πολλαπλώς τις δυνατότητες που προσφέρει έκαστο ακίνητο ώστε να βρούμε την βέλτιστη λύση. Μπορούμε επίσης να εξετάσουμε τις επενδυτικές δυνατότητες των ακινήτων σας και να σας προτείνουμε λύσεις.

2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Για τα κτιριακά έργα του δημοσίου υπάρχει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση των μελετών τους. Η δυνατότητα αυτή περιλαμβάνει όλα τα μεγέθη των έργων μικρής, μεσαίας, μεγάλης και πολύ μεγάλης κλίμακας. Παρέχουμε μελετητικές υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για όλες τις ανάγκες και φάσεις του εκάστοτε έργου.  

 

3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η ιδιαίτερα σημαντική διεθνής εμπειρία στην αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων σε συνδυασμό με την εμπειρία μας στο αντικείμενο συνάδει με το σύγχρονο πνεύμα οικονομικής ανάπτυξης, αξιοποίησης ακινήτων ιστορικού ενδιαφέροντος. Η εμπειρία μας στον τομέα του πολιτισμού στηρίζεται στην βαθιά γνώση επίλυσης του τεχνικού προβλήματος με ανάδειξη της ιστορικής αξίας για την αξιοποίηση του ακινήτου με οικονομική ανταπόδοση.       

4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ
Η ανάδειξη κι αποκατάσταση ιστορικών κι οικιστικών συνόλων είναι μια διεθνής πρακτική που εφαρμόζουν τα πολιτισμένα κράτη για να διασώσουν, διατηρήσουν και προβάλλουν τον ιστορικό τους πλούτο, όχι μόνο ως πολιτισμικό αγαθό αλλά και ως οικονομικό προϊόν του τουριστικού τομέα κι όχι μόνο. Η εμπειρία μας τίθεται στην διάθεση των ενδιαφερομένων για εξειδικευμένες μελέτες στον ευαίσθητο αυτόν τομέα. Στο αντικείμενο αυτό έχουμε διακριθεί και τιμηθεί διεθνώς από τον ΟΗΕ και την Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) το 1996, για την ανάπλαση του κέντρου πόλης του Ηρακλείου Κρήτης.

5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Η χώρα μας διαθέτει πλήθος παραδοσιακών οικισμών. Αρκετοί από αυτούς είναι σε κατάσταση εγκατάλειψης. Με ειδικές μελέτες ανασυγκρότησης τους μπορούμε να ετοιμάσουμε προτάσεις αρχιτεκτονικές, πολεοδομικές και τεχνοοικονομικές για να μπορέσουν οι Δήμοι ή οι Κοινότητες ακόμη και άλλοι ιδιωτικοί φορείς χρηματοδότησης να αντιληφθούν το αντικείμενο ακόμη και ως προϊόν οικονομικής ανάπτυξης, πέραν του κοινωνικού του περιεχομένου.

6. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Από την εμπειρία μας έχουμε παρατηρήσει ότι πολύ συχνά Δήμοι και Κοινότητες που έχουν στην ιδιοκτησία τους κάποια σημαντικά ακίνητα δυνάμενα να μετατραπούν σε μουσεία, δυσκολεύονται ή αποθαρρύνονται σχετικά με την μουσειολογική προσέγγιση του θέματος (για πολλούς και διαφόρους λόγους). Εμείς μπορούμε μαζί με τις προτάσεις αξιοποίησης (αλλά και ξέχωρα) να εκπονήσουμε μουσειολογικές μελέτες υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και πρακτική. Έχουμε να παρουσιάσουμε ανάλογο έργο. «Το Μουσείο του Βοσκού» στα Ανώγεια της Κρήτης (υλοποιημένο) και «Το Μουσείο Αυγοτάραχου» στο Αιτωλικό (μη υλοποιημένο). 

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Με την πολυετή εργασιακή μας εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες σε χώρες του εξωτερικού είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να παρέχουμε αρχιτεκτονικές υπηρεσίες (assistance) σε Ελληνικές εργοληπτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, τόσο για το σύστημα προσφοράς build & design (μελετοκατασκευή), για εκδηλώσεις ενδιαφέροντος όσο και για άλλες υπηρεσίες αρχιτεκτονικού τεχνικού συμβούλου. Οι μελετητικές μας δυνατότητες είναι και για έργα μεγάλης και πολύ μεγάλης κλίμακας με υψηλή ποιότητα διεθνών προδιαγραφών κι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με μελετητικά γραφεία εξωτερικού. Ανταποκρινόμαστε δε και σε περιπτώσεις όπου ζητείται πρωτοποριακές αρχιτεκτονικές προτάσεις στο πλαίσιο του διεθνούς οικονομικού ανταγωνισμού αιχμής, για έργα υψηλού κύρους. Η επιλογή της ΚΟΙΝΣΕΠ εντάσσεται στο κοινωνικό προφίλ της εταιρείας.

8. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Η σύγχρονη τάση αλλά και πρακτική στις πολεοδομικές μελέτες είναι η αντίληψη ότι η Πόλις ως σύνολο είναι ένα «Αρχιτεκτονικό αντικείμενο-προϊόν» το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται και να επιλύεται (τόσο στο σύνολο όσο και στα επιμέρους) ως αρχιτεκτονικό έργο. Η έννοια της Πολεοδομίας έχει αντικατασταθεί στις προηγμένες χώρες (κυρίως με ιστορικό παρελθόν) με την έννοια της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και τα επιμέρους υποσύνολα της πόλης χρίζουν υψηλής αισθητικής επέμβασης σε συνδυασμό με το αντίστοιχο υλικοτεχνικό τους περιβάλλον.

9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ) & ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η κατασκευή, οι εργολαβίες κι επιβλέψεις ιδιωτικών έργων είναι η καθημερινή μας πρακτική. Μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες που εγγυώνται την σωστή κι άρτια εκτέλεση των μελετών. Αναλαμβάνουμε «με το κλειδί στο χέρι» κτιριακά έργα ιδιωτικού ενδιαφέροντος.  
10. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ) & ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
Επίσης έχουμε την δυνατότητα βάσει της κείμενης νομοθεσίας να αναλαμβάνουμε κατασκευές, εργολαβίες κι επιβλέψεις έργων δημοσίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Ως Τεχνικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουμε όχι μόνο μελέτες αλλά και την πλήρη διαχείριση των έργων (project management) σε οποιαδήποτε φάση της κατασκευής του.